Ugen på Ordruphøj

Møder og aktiviteter
I hverdagene har vi forskellige møder og aktiviteter, som forældre og børn deltager i efter nærmere aftale:

Samtaler 
Du har en ugentlig samtale med med den ene eller begge dine kontaktpersoner, hvor vi taler med dig om jeres familie, hvordan du som forælder kan understøtte dit barns trivsel og udvikling, hvad vi skal have fokus på i vores samarbejde, og hvordan vi bedst kan samarbejde. Her forbereder vi os også, før vi skal have et opfølgende møde med din sagsbehandler. 

Forældre-barn-samspil 
Sammen med en af dine kontaktpersoner har du og dit barn aktiviteter, hvor I sætter fokus på elementer af dit og dit barnets samspil. Vi optager ofte dette på video, så du og din kontaktperson efterfølgende at se derpå og tale derom. 


Fællesaktivitet -
tirsdage kl. 11-12.
Her deltager alle forældre og der tilbydes pasning af børn, som ikke er i daginstitution eller skole. 
Forældregruppen modtager undervisning om børns udvikling, samt hvordan man som forældre kan understøtte sit barns trivsel og udvikling via samspil med og stimulering af barnet. 

Forældre/barn-aktivitet - Tirsdag og onsdag kl. 16.30 - 17
Her støttes og inspireres du til leg, aktivitet og samspil med dit barn i en sammenhæng med andre familier. 

Fællesmøde  - Onsdag kl. 19.30 – 20.30
Her deltager forældre og to familie-behandlere samt evt. vågne babyer. 

 

Her er der mulighed for at drøfte rammer og vilkår på Ordruphøj, og du har mulighed for at have indflydelse herpå ved at komme med forslag og ønsker til indretning, kost, aktiviteter, nyindkøb m.m.

På mødet kan du også tage emner op til drøftelse med de andre familier. Det kan f.eks. handle om forskellige hensyn og aftaler familierne imellem.

Der skrives referat fra møderne, som sættes i en mappe i dagligstuen. Her kan familier, der ikke har været med ved fællesmøde holde sig orienteret om mødets indhold.

 

Voksengruppe - Torsdag kl. 9.30 - 10.30
Voksengruppe er for alle forældre og ledes af Ordruphøjs souschef. 
Mens forældrene er i voksengruppe, passer personalet børnene.

Voksengruppen er et frivilligt tilbud.

I voksengruppen taler vi om flere sider af voksenlivet, end lige det at være forældre. Vi taler om det, som du og gruppen har lyst til.

Emnerne kan spænde vidt. Det kan for eksempel handle om, hvordan det opleves at være i et undersøgelsesforløb eller udviklingsforløb og være i samarbejde med pædagoger, psykologer og sagsbehandler.

Vi taler om, hvad I hver især ved om jer selv i forhold til de emner, vi drøfter. Og vi deler erfaringer med hinanden samt idéer om, hvordan forskellige udfordringer kan tackles. 

I voksengruppen har I som forældre også adgang til at drøfte forholdene på Ordruphøj med en repræsentant fra ledelsen. 

Tilbageblik - Fredag kl. 13 - 13.45 
Mødet er for alle forældre - gerne med børn og der deltager en eller to familie-behandlere. 

 

Under forskellige former ser vi på ugen der er gået, inden vi ønsker hinanden god weekend. 

Weekender
I weekender er der ikke faste møder og aktiviteter. Familierne kan tage på ture eller hjemmeweekender efter nærmere aftale med deres sagsbehandler. 

Der er personale på Ordruphøj hele weekenden, som følger med i og understøtter børnenes trivsel i det omfang, som vurderes nødvendigt.