Husregler og praktiske forhold

Gæster

Du er velkommen til at have gæster, blot du tilrettelægger dine besøg, så de ikke forstyrrer din deltagelse i møder, samtaler eller aktiviteter, og at du og dine gæster viser hensyn til de øvrige familier i huset. Af sikkerhedsmæssige grunde og af hensyn til de øvrige familier bedes du informere os om, hvornår dine gæster kommer og går. 

Kun efter aftale er det muligt at have overnattende besøg.

Telefon

Du bedes holde din mobiltelefon slukket under aktiviteter og møder.

Økonomi

Din kommune betaler for jeres ophold på Ordruphøj. Hvordan økonomien ser ud for dig afhænger af flere forhold, så tal med din sagsbehandler om det, hvis du er i tvivl.

Dagsinstitution og skole til større børn

Børn der går i daginstitution eller skole bevarer oftest deres institutionsplads i hjemkommunen. Det aftales med sagsbehandler, hvordan transport frem og tilbage bedst kan klares, samt hvordan udgifterne hertil dækkes.

Medicin

Det er dit ansvar som forælder at opbevare medicin forsvarligt og udenfor børns rækkevidde. Du kan få udleveret aflåselig safetyboks ved behov. 

Rygning

Rygning på Ordruphøj er kun tilladt i udendørs rygepavillon. 

Alkohol og stoffer

Det er ikke tilladt at være påvirket eller i besiddelse af alkohol eller stoffer på Ordruphøj. Overtrædelse heraf kan medføre øjeblikkelig bortvisning. Det er dit ansvar, at dine gæster også efterlever dette. 

Trusler og vold

Vi accepterer ikke truende og voldelig adfærd. Overtrædelse heraf kan medføre øjeblikkelig bortvisning.