Samarbejde

Kontaktpersoner

Jeres familie får to kontaktpersoner, som hjælper jer til rette og følger jer tæt under hele opholdet.

I har ugentlige samtaler med den ene eller begge jeres kontaktpersoner, hvor vi taler med jer om jeres familie, hvordan I som forældre kan understøtte jeres børns trivsel og udvikling, hvad vi skal have fokus på i vores samarbejde, og hvordan vi bedst kan samarbejde.

Vi benytter videooptagelser til sammen med dig at se på samspillet mellem dig og dit barn

En af jeres kontaktpersoner deltager sammen med dig/jer i møder med sagsbehandler, sundhedsplejerske samt evt. til møder andre relevante samarbejdspartnere fx daginstitution, læge m.fl.

Møder med sagsbehandler

Under jeres ophold vil der med 3-8 ugers mellemrum blive holdt møde med jeres sagsbehandler. Til disse møder deltager foruden du selv og jeres sagsbehandler, en af jeres kontaktpersoner samt en fra ledelsen. I er meget velkomne til at invitere pårørende eller professionelle, som I finder støttende for jer, med til disse møder. 

På møderne taler vi om, hvordan det går i jeres familie og med samarbejdet mellem jer og personalet på Ordruphøj. Som forældre blive du spurgt til dine oplevelser og vurderinger af forholdene.  Personalet fortæller også om vores oplevelser.  Vi beder efterfølgende jeres sagsbehandler dele tanker og overvejelser om det, der er fortalt. Endelig taler vi om, hvad vi sammen skal have fokus på frem til næste møde.

Læs evt. om dagordenerne for de forskellige møder under "Samarbejdspartnere".

Sundhedsplejerskebesøg

Nogle familier får besøg af sundhedsplejerske fra egen kommune. Andre får besøg af en sundhedsplejerske fra Gentofte kommune. En af jeres kontaktpersoner deltager ved sundhedsplejerskebesøg, så vi kan høre sundhedsplejerskens råd og vurderinger og har mulighed for at støtte jer i forhold hertil. 

Læs evt. mere om samarbejdet med sundhedsplejersker under 

"Samarbejdspartnere".