Samarbejde

Kontaktpersoner

Jeres familie får to kontaktpersoner, som hjælper jer til rette og følger jer tæt under hele opholdet.

I har ugentlige samtaler med en af jeres kontaktpersoner, hvor vi taler om, hvad der optager jeres familie, hvordan vi oplever jeres familie, samt drøfter hvad vi skal samarbejde om, samt hvordan vi bedst kan samarbejde.

Kontaktpersonen vil arbejde sammen med dig omkring videooptagelser af dig og dit barn. Videooptagelserne bruges bl.a. for at du kan lære dit barn endnu bedre at kende og sammen med kontaktpersonen tale om, hvordan du er i samspillet med dit barn. Alle optagede film slettes, når du udskrives fra Familieinstitutionen.

En af jeres kontaktpersoner deltager sammen med dig/jer i møder med sagsbehandler, sundhedsplejerske samt til andre relevante møder.

Møder med sagsbehandler

Under jeres ophold vil der med 4-8 ugers mellemrum blive holdt møde med jeres sagsbehandler. Til disse møder deltager foruden du selv og jeres sagsbehandler, en af jeres kontaktpersoner samt vores souschef. I opfordres også til at invitere familie og/el. venner med til disse møder.

På møderne taler vi om, hvordan det går. Som forældre blive du spurgt til dine oplevelser og vurderinger af forholdene i din familie og jeres udvikling. Personalet fortæller også om, hvordan vi oplever jer, og vi beder jeres sagsbehandler dele tanker og overvejelser med os om det, der er fortalt. Endelig taler vi om, hvad vi sammen skal have fokus på frem til næste møde.

Læs evt. dagordenerne for de forskellige møder under "Sagsbehandlere".

Sundhedsplejerskebesøg

De fleste får besøg af sundhedsplejersken fra egen kommune. Andre får besøg af en sundhedsplejerske fra Gentofte kommune. En af jeres kontaktpersoner deltager ved sundhedsplejerskebesøg, så vi kan høre sundhedsplejerskens råd og vurderinger og har mulighed for at støtte dig i forhold hertil.