Til sagsbehandlere

Vi prioriterer tæt samarbejde og dialog med familiernes sagsbehandlere

Planer

Der er en mødeplan for alle forløb, og sagsbehandler får tilsendt referat efter hvert møde.