Akutmodtagelse

Ved behov for akut plads kontaktes Familieinstitutionen - tlf. 39 62 86 33 med oplysninger om sagen.

Såfremt der foreligger relevante akter om sagen, anmodes om, at disse mailes eller medbringes ved indskrivningen.

I forbindelse med indskrivning holdes et møde med sagsbehandler (eller stedfortrædende myndighedsperson), forældre samt evt. netværkspersoner.

Dagsorden for indskrivningsmødet:

Sagsbehandler anmodes om at redegøre for sagens aktuelle status samt grundlaget for, at der vurderes at være behov for akut indskrivning på Familieinstitutionen

 • Forældrene høres om deres oplevelser af situationen samt indstilling til akutindskrivning
 • Personalet informerer om forholdene på Familieinstitutionen
 • Vilkår og aftaler for opholdet drøftes og afklares
 • Familien vises rundt og anvises værelse
 • Dato for møde med sagsbehandler og familien fastsættes indenfor 14 dages perioden (ca. 10 dage fremme)
 • Sagsbehandler oplyses om, at såfremt der ønskes et undersøgelses- el. et udviklingsforløb i forlængelse af akutopholdet, skal akter fremsendes til Familieinstitutionen i løbet af en uge

Det anbefales, at familien så vidt det er muligt medbringer flg:

 • Sengelinned
 • Håndklæder
 • Personlige toiletsager
 • Dyne til babyer
 • Barnevogn/klapvogn
 • Lidt legetøj
 • Babyalarm
 • Bleer
 • Sutteflasker
 • Mælkeerstatning

På Familieinstitutionen serveres morgenmad samt varm frokost i hverdagene. Familien står selv for indkøb og tilberedning af aftensmad i hverdagene og alle måltider i weekenden, undtagen søndag, hvor der serveres varm mad. Forældrene sørger ligeledes selv for babymad, mælkeerstatning og madpakker til deres børn.