Indskrivning

Formøde

På formøde deltager forældrene, familiens sagsbehandler samt en familiebehandler og souchef fra Familieinstitutionen.

Familien er meget velkommen til at have pårørende og bisidder med. Det kan desuden være relevant at have andre deltagere fra familiens professionelle netværk med. Fx sundhedsplejerske, familiekonsulent, støtte/kontakt-person m.v.

Dagsorden for formødet:

  • Vi taler om familiens situation og sagsbehandler bedes redegøre for, hvorfor ophold på familieinstitution vurderes relevant for familien.
  • Vi taler med forældrene om, hvordan de ser deres situation, hvad der er vigtigt for dem, samt hvilken indstilling, de har til ophold på Familieinstitutionen.
  • Vi fortæller forældre og sagsbehandler om forholdene og hverdagen på Familieinstitutionen samt om, hvad et undersøgelses- el. udviklingsforløb omfatter og tidsperspektivet heri.
  • Familieinstitutionen bruger video i vores arbejde med familierne med henblik på at udvikle tilknytningen og relationsdannelsen mellem forældre og børn samt styrke forældre i at se og forstå deres barns signaler.
  • Vi drøfter hvilke aftaler, der skal indgås i forhold til indflytning, weekender, økonomi, sundhedsplejerske, evt. daginstitution, evt. job, evt. støtte/ kontaktperson m.m.
  •  Familien bliver vist rundt i huset og får så vidt muligt forevist det værelse, vi tiltænker dem.
  •  Familien får udleveret en liste over, hvad de skal huske at medbringe.