Udviklingsforløb

De første 4 uger:

Personalet udarbejder en udviklingsplan for familien, som gennemgås og justeres i samarbejde med forældrene.

Udviklingsplanen sendes til sagsbehandler før første opfølgningsmøde.

1. opfølgende møde efter 4 uger:

Dagsorden

  • Udviklingsplanen og erfaringer fra den første del af forløbet præsenteres sagsbehandler
  • Sagsbehandler inviteres til at spørge til og kommentere det beskrevne
  • Evt. netværkspersoner inviteres til at fremkomme med tanker og oplevelser vedr. familien og forholdene på Margrethevej
  • Opfølgning på evt. aftaler vedr. weekender, transport, økonomi m.m. 
  • Dato for næste opfølgningsmøde aftales

2. opfølgningsmøde efter 9-10 uger:

Dagsorden

  • Vi taler om, hvordan det er gået med punkterne i udviklingsplanen
  • Opfølgning på evt. aftaler vedr. weekender, transport, økonomi m.m.
  • Vi inviterer til en dialog om familiens og sagsbehandlers tanker og ønsker vedr. foranstaltninger til familien i forlængelse af opholdet på Familieinstitutionen
  • Aftaler vedr. familiens fraflytning indgås, eller dato for næste opfølgningsmøde aftales - afhængig af opholdets længde

Udviklingsrapport om familiens forløb gennemgås med familien og fremsendes til sagsbehandler inden udviklingsforløbets ophør.