Udviklingsforløb

Mødeplan

Formøde

På formøde deltager forældrene, familiens sagsbehandler samt en familiebehandler og souchef fra Familieinstitutionen.

Familien er meget velkommen til at have pårørende og bisidder med. Det kan desuden være relevant at have andre deltagere fra familiens professionelle netværk med. Fx sundhedsplejerske, famiiekonsulent, støtte/kontakt-person el.a.

Dagsorden for formødet:

 • Vi taler om familiens situation og sagsbehandler bedes redegøre for, hvorfor ophold på Familieinstitution vurderes relevant for familien.
 • Vi taler med forældrene om, hvordan de ser deres situation, hvad der er vigtigt for dem, samt hvilken indstilling, de har til ophold på Familieinstitutionen.
 • Vi fortæller forældre og sagsbehandler om forholdene og hverdagen på Familieinstitutionen samt om, hvad et undersøgelses- el. udviklingsforløb omfatter og tidsperspektivet heri.
 • Familieinstitutionen oplyser om, at vi bruger video i vores arbejde med familierne med henblik på at udvikle tilknytningen og relationsdannelsen mellem forældre og børn samt styrke forældre i at se og forstå deres barns signaler.
 • Vi drøfter hvilke aftaler, der skal indgås i forhold til indflytning, weekender, økonomi, sundhedsplejerske, evt. daginstitution, evt. job, evt. støtte/ kontaktperson m.m.
 •  Familien bliver vist rundt i huset og får så vidt muligt forevist deres kommende lejligheds-enhed. 
 •  Familien får udleveret en liste over, hvad de skal huske at medbringe.

 


De første 4 uger:

Personalet udarbejder en udviklingsplan for familien, som gennemgås og justeres i samarbejde med forældrene.

Udviklingsplanen sendes til sagsbehandler før første opfølgningsmøde.

1. opfølgende møde efter 4 uger:

Dagsorden

 • Udviklingsplanen og erfaringer fra den første del af forløbet præsenteres sagsbehandler
 • Sagsbehandler inviteres til at spørge til og kommentere det beskrevne
 • Evt. netværkspersoner inviteres til at fremkomme med tanker og oplevelser vedr. familien og forholdene på Margrethevej
 • Opfølgning på evt. aftaler vedr. weekender, transport, økonomi m.m. 
 • Dato for næste opfølgningsmøde aftales

2. opfølgningsmøde efter 9-10 uger:

Dagsorden

 • Vi taler om, hvordan det er gået med punkterne i udviklingsplanen
 • Opfølgning på evt. aftaler vedr. weekender, transport, økonomi m.m.
 • Vi inviterer til en dialog om familiens og sagsbehandlers tanker og ønsker vedr. foranstaltninger til familien i forlængelse af opholdet på Familieinstitutionen
 • Aftaler vedr. familiens fraflytning indgås, eller dato for næste opfølgningsmøde aftales - afhængig af opholdets længde

Udviklingsrapport om familiens forløb gennemgås med familien og fremsendes til sagsbehandler inden udviklingsforløbets ophør.