Undersøgelsesforløb

Mødeplan

Opfølgende møde efter 4 uger:

 Dagsorden

1.  Siden sidst

 • Vi hører om familiens tanker og oplevelser af deres første tid på Margrethevej
 • Vi beskriver vores oplevelser af familien. Hvilke erfaringer vi har gjort i samarbejdet med familien, samt hvilke ressourcer og vanskeligheder, vi ser hos familien
 • Sagsbehandler inviteres til at spørge til og kommentere det beskrevne
 • Evt. netværkspersoner inviteres til at fremkomme med tanker og oplevelser vedr. familien og forholdene på Margrethevej

2.  Fremlæggelse af fokuspunkter for den kommende periode.

 • Familiens kontaktperson redegør for hvilke områder, der særligt er fokus på i samarbejdet med familien

3.  Opfølgning på indgåede aftaler fra formødet og evt. revidering heraf.

 • Herunder familiens weekender, transport, økonomi m.m.
 • Dato for næste opfølgningsmøde

Opfølgningsmøde efter 10 uger:

 Dagsorden

Såfremt undersøgelsen omfatter psykologisk undersøgelse, vil psykologen deltage på dette møde med fremlæggelse af konklusionerne i undersøgelsen.

1.  Siden sidst

Vi taler om, hvordan det er gået med fokuspunkterne, som blev præsenteret ved sidste møde og præsenterer konklusionerne i undersøgelsesforløbet:

 • Beskrivelser af familiens ressourcer samt på hvilke områder familien vurderes at have behov for støtte
 • Hvorvidt samt hvordan det har været muligt at samarbejde med familien og fremme udvikling
 • Hvilke indsatser familien opleves at profitere af
 • På hvilke områder der evt. vurderes at være behov for kompensation for utilstrækkelig omsorg i familien

2.  Afklaring vedr. foranstaltninger til familien videre frem

 • Det afhænger ofte af sagens karakter, hvor afklaret sagsbehandler er på dette tidspunkt vedrørende foranstaltninger til familien. Vi inviterer derfor til en afsøgende dialog mellem sagsbehandler og forældre om parternes synspunkter i forhold hertil og bidrager med støtte og kommentarer i det omfang, det vurderes relevant
 • Aftaler for den videre proces i forhold til afklaring af foranstaltninger til familien indgås
 • Aftaler vedr. familiens fraflytning eller evt. forlængelse af opholdet på Familieinstitutionen indgås

Undersøgelsesrapport gennemgås med familien og fremsendes til sagsbehandler inden udløb af de 4 måneders undersøgelsesforløb.