Visitation

Ved interesse for plads, drøftelse af en sag, eller hvis du som sagsbehandler ønsker at høre om Familieinstitutionens tilbud kontaktes:

Souschef Hanne Hallengren – hhkr@gentofte.dk

Forstander Mie Daverkosen – mid@gentofte.dk

Familieinstitutionen på telefon 39 62 86 33

For visitation er der behov for en kort beskrivelse af familiens aktuelle situation, samt oplysninger om formålet med henvisningen og familiens indstilling til ophold. Disse oplysninger samt relevante sagsakter fremsendes pr. sikker mail til:

familieinstitutionen@gentofte.dk. I emnefeltet skrives {{MAIL}} att: Hanne Hallengren

Efter visitation af din sag kontaktes du af Familieinstitutionen og dato for formøde aftales.

Endvidere vil du fra Familieinstitutionen modtage skriftligt tilsagn om plads samt vilkår herfor.