Ydelser og takster

 

Vores døgntakst er 2.158 kr. pr. person for forældre og barn - halv takst for evt. efterfølgende børn.

Taksten gælder for støttet døgnophold, kombineret udviklings- og undersøgelsesforløb, udviklingsforløb samt ved akutophold.

Taksten for midlertidig anbringelse er 4.015 kr. pr. døgn.

Ved efterspørgsel på særlige ydelser beregnes specifik pris.