Akutmodtagelse

Familier kan modtages akut. - Indskrivning kræver henvisning fra sagsbehandler. 
 
Familien tilbydes støtte til sikring af omsorgen for børnene.

Døgntakst: 

1.992 kr. pr. person for forældre og første barn - halv takst for evt. efterfølgende børn.