Akutmodtagelse

Familier henvist fra sagsbehandlere kan modtages akut med henblik på 14 dages indskrivning, mens familiens situation og videre foranstaltningsbehov afklares.
 
Familien tilbydes individuel støtte til sikring af omsorgen for børnene. 

Undervejs afholdes møde med deltagelse af sagsbehandler, forældre og personale fra Margrethevej, hvor familiens situation samt forventninger og vurderinger i forhold til videre foranstaltninger drøftes.

Døgntakst: 

1.992 kr. pr. person for forældre og 1 barn - halv takst for evt. efterfølgende børn.