Dagtilbud

Familier og enkelte familiemedlemmer kan i særlige tilfælde indskrives til dagforløb.

Dagforløb kan tilbydes som undersøgelsesforløb såvel som udviklingsforløb.

Der indgås individuelle kontrakter vedr. indhold, omfang af indsatsen og pris.