Dagtilbud

Familier kan i forlængelse af indskrivning i døgnforløb efter aftale overgå til ambulant familiebehandling i en overgangsperiode. 

Familier og enkelte familiemedlemmer kan i særlige tilfælde indskrives til dagforløb.

Dagforløb kan tilbydes som kombinerede undersøgelses- og udviklingsforløb såvel som udviklingsforløb.

Der indgås individuelle kontrakter vedr. indhold, omfang af indsatsen og pris.