Forældrekompentence undersøgelser

4 måneders pædagogisk undersøgelsesforløb

Familiens omsorgsforhold, samarbejdskapacitet og sociale vilkår afdækkes og børnenes trivsel og udvikling beskrives

Undersøgelsen kan indgå som del af §50 undersøgelsens punkt 1 og 2.

  • Der afholdes 2 statusmøder med sagsbehandler under opholdet. Der skrives referat af møderne
  • Forløbet afsluttes med en systematisk rapport om familiens ressourcer, vanskeligheder og udvikling samt vurdering af familiens videre udviklings- og støttebehov
  • Anbefalinger af konkrete støtteforanstaltninger for familien opstilles, såfremt dette ønskes

Forlængelse ud over 4 måneders undersøgelsesforløb kan aftales.

Døgntakst:

 1.992,- kr. pr. person for forældre og 1 barn - halv takst for evt. efterfølgende børn.

Psykologiske undersøgelser:

Som supplement til den pædagogiske undersøgelse kan der formidles psykologisk udredning:

  • Undersøgelserne afdækker forældrenes personlige og mentale forudsætninger som forældre, deres samspilsmæssige kompetencer samt barnets ressourcer, trivsel og udvikling
  • Rapport om undersøgelsen udarbejdes