Konsulentbistand

Vi kan tilbyde konsulentbistand til professionelle omkring familier, der er eller har været indskrevet på Ordruphøj - fx. nye familiebehandlere, aflastnings- og plejefamilier samt dagpleje- og daginstitutionstilbud. 

I forlængelse af en families døgnophold tilbydes ambulant støtte til familien samt diverse ydelser til familiens nye samarbejdspartnere.

Der indgås individuelle kontrakter vedr. indhold og omfang af indsatsen, som kan rette sig mod følgende:

  • Støtte til familien i overgangen mellem døgnophold og hjemflytning.
  • Støtte til familien i forhold til at etablere kontakt og samarbejde med nye samarbejdspartnere.
  • Overlevering af viden samt formidling af væsentlige erfaringer med familien til nye samarbejdspartnere.
  • Supervision og konsulentbistand ved opstart af støttepædagog-ordning, familiekonsulenter, hjemme-hos-ordning, familieplejeforløb m.m.

Konsulent takst:

650 kr. pr. time + evt. kørsel.