Midlertidig anbringelse

Børn kan være midlertidigt anbragt på Ordruphøj i forbindelse med, at deres forældre er indskrevet i udviklings- og undersøgelsesforløb eller i forlængelse heraf. 

Børn kan indskrives til anbringelse på Familieinstitutionen samtidig med, at en eller begge forældre er indskrevet eller i forlængelse af, at en eller begge forældre udskrives fra Familieinstitutionen.

Anbringelse på Familieinstitutionen er midlertidige indsatster og har til formål at sikre omsorgen for børnene samt fremme deres udvikling og trivsel, imens der pågår familiebehandling, eller imens børnenes fremadrettede omsorgstilbud afklares.

Taksten pr. anbragt barn er kr. 4.015 pr. døgn.