Kombineret udviklings- og undersøgelsesforløb

4 måneders pædagogisk udviklings- og undersøgelsesforløb

Forældrenes omsorgskompetencer, samarbejdskapacitet og sociale forhold afdækkes og understøttes, og børnenes trivsel og udvikling søges sikret herved samt beskrives.

Undersøgelsen kan indgå som del af en §50 undersøgelses punkt 1 og 2.

  • Der afholdes 2 statusmøder med sagsbehandler under opholdet. Der skrives referat af møderne
  • Ved forløbets afslutning udarbejdes en rapport om familiens ressourcer, vanskeligheder og udvikling samt vurderinger af familiens videre udviklings- og støttebehov.
  • Anbefalinger af konkrete støtteforanstaltninger for familien opstilles, såfremt dette ønskes

Forlængelse ud over 4 måneders kombineret udviklings- og undersøgelsesforløb kan aftales.

Døgntakst:

 2.158 kr. pr. person for forældre og første barn - halv takst for evt. efterfølgende børn.

Psykologiske undersøgelser:

Som supplement til den pædagogiske undersøgelse kan der formidles kontakt til psykologer, som forestår psykologiske undersøgelser - herunder:

  • afdækning af forældrenes personlige og mentale forudsætninger som forældre, deres samspilsmæssige kompetencer samt barnets ressourcer, trivsel og udvikling
  • Rapport om undersøgelsen udarbejdes