Udviklingsforløb

Familier kan indskrives i udviklingsforløb af 2-6 måneders varighed. 
Opgaveløsningen tager afsæt i en socialfaglig handleplan på baggrund af en børnefaglig undersøgelse og evt. resultater af et forudgående undersøgelsesforløb på Ordruphøj/anden familie-institution og/eller en psykologisk forældre-kompetence-undersøgelse.

Familier tilbydes støtte i forhold til specifikke udviklingsmål med henblik på at fremme børnenes trivsel og omsorg samt relationerne mellem forældre og børn.

I samarbejde med familien og deres sagsbehandler fastlægges udviklingsmål for forløbet og varigheden af forløbet aftales. Der udarbejdes skriftlig udviklingsplan for forløbet.

  • Udviklingsforløb tilbydes i forlængelse af undersøgelsesforløb, når det vurderes relevant i forhold til videreudvikling og/eller konsolidering af igangværende processer i familien
  • Familier, der ikke har været i undersøgelsesforløb, tilbydes udviklingsforløb, når det vurderes relevant i forhold til opnåelse af specifikke udviklingsmål for familien.
  • Der afholdes jævnlige statusmøder med sagsbehandler forløbet igennem og der udarbejdes skriftlige referater herfra. 
  • Rapport med beskrivelse af familiens forløb og udvikling udarbejdes sidst i forløbet

Døgntakst:

2.158 kr. pr. person for forældre og 1 barn - halv takst for evt. efterfølgende børn.