Hvem er vi?

Personalegruppen består af 7 familiebehandlere, en socialrådgiver, en pædagogstuderende, en souschef og en forstander, som alle tager del i arbejdet med familierne.

Derudover har vi en gruppe medarbejdere, som støtter familierne i weekender og vikarierer ved ferier og sygdom.

Vi har også nattevagter, køkkenpersonale, administrativ medarbejder, pedel og rengøringspersonale.

Vi har psykologkonsulenter tilknyttet.

Vi har mange års erfaring og ekspertise i forældrekompetence undersøgelser og udviklingsarbejde med familier.