Hvad tilbyder vi?

Vi tilbyder forældrekompetence undersøgelser og udviklingsstøtte til familier, samt yder støtte til at sikre omsorgen for børnene, mens udredning og udvikling af omsorgsforholdene foregår.